HANIGA | Başlangıç | Beginning

HANIGA Hakkında

Gayrimenkul Danışmanlık hizmetleri veren HANIGA, İnsan’ın Yaşam Standartları’nı en yüksek noktaya taşımak için çalışan bir markadır.

Perspektif & Slogan

Kaliteli Hayatlar & İnsanlar

Temel İlkeler

Denge, Uyum, Güzellik, Yeterlilik:

Hayatta Denge,

Doğal Yaşam ile Uyum,

İnsan Ruhundaki Güzellik,

Yaratılan Her Varlık İçin Yeterlilik…

HANIGA | Kaliteli Hayatlar & İnsanlar
www.haniga.com

About HANIGA

HANIGA, which provides Real Estate Consultancy services, is the brand that works to carry Human’s Living Standards to the highest point.

Perspective & Motto

Quality Lives & People

The Basis

Balance, Harmony, Beauty, Sufficiency:

Balance in Life,

Harmony with Nature,

Beauty in The Human Soul,

Sufficiency For Every Created One…

HANIGA | Quality Lives & People
www.haniga.com